مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران


  آدرس: تهران، اوین، میدان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضلع جنوبی دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

  صندوق پستی: 1178-19615

  تلفن: 9-22429765-021                      فاکس: 22431624-021 و 22432047-021

  نشانی اینترنتی: http://www.nrciran.com

  پست الکترونیکی: nrciran@sbmu.ac.ir

   

  v طرح تحقیقاتی به شماره PRC-36 با عنوان « بررسی اثرات تجویز مزمن عصاره هسته انگور و ورزش اجباری طولانی مدت بر تغییرات فعالیتهای شناختی، الکترو فیزیولوژیکی و آسیب اکسیداتیو ناشی از ایسکمی کامل دائمی در موش های صحرایی بالغ » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران 

  پایان نامه خانم مریم رفیعی راد ( دکترای فیزیولوژی )

  مجری(ان): 1- دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

                  2- دکتر فرشته معتمدی ( شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  زمان اجرای طرح: سال 1388
    


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0