مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران


آدرس: تهران، اوین، میدان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضلع جنوبی دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

صندوق پستی: 1178-19615

تلفن: 9-22429765-021                      فاکس: 22431624-021 و 22432047-021

نشانی اینترنتی: http://www.nrciran.com

پست الکترونیکی: nrciran@sbmu.ac.ir

 

v طرح تحقیقاتی به شماره PRC-36 با عنوان « بررسی اثرات تجویز مزمن عصاره هسته انگور و ورزش اجباری طولانی مدت بر تغییرات فعالیتهای شناختی، الکترو فیزیولوژیکی و آسیب اکسیداتیو ناشی از ایسکمی کامل دائمی در موش های صحرایی بالغ » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران 

پایان نامه خانم مریم رفیعی راد ( دکترای فیزیولوژی )

مجری(ان): 1- دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

                2- دکتر فرشته معتمدی ( شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران )

محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
زمان اجرای طرح: سال 1388
  


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8