شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران


آدرس: تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران

صندوق پستی: 1178-19615

تلفن: 9-22429765-021 و 22429768-021                       فاکس: 22431624-021 و 22432047-021

نشانی اینترنتی: http://www.inrn.ir

پست الکترونیکی: info@inrn.ir


v  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-36 با عنوان « بررسی اثرات تجویز مزمن عصاره هسته انگور و ورزش اجباری طولانی مدت بر تغییرات فعالیتهای شناختی، الکترو فیزیولوژیکی و آسیب اکسیداتیو ناشی از ایسکمی کامل دائمی در موش های صحرایی بالغ » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران

پایان نامه خانم مریم رفیعی راد ( دکترای فیزیولوژی )

مجری(ان): 1- دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

                2- دکتر فرشته معتمدی ( شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران )

محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

زمان اجرای طرح: سال 1388

 

v  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-42 با عنوان « اثر تجویز محیطی GH بر حافظه فضایی و تقویت دراز مدت (LTP) در مدل حیوانی دمانس از نوع بیماری آلزایمر » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان و شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران

پایان نامه آقای عبدالحسن دولاح ( دکترای فیزیولوژی )

مجری(ان): دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

زمان اجرای طرح: سال 1388


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8