مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان


آدرس: سمنان، بلوار بسیج، ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نشانی اینترنتی:
http://www.sprc.ir/

 

 v       طرح تحقیقاتی به شماره PRC-33  با عنوان « مطالعه اثر درمانی عصاره هسته انگور بر فشار خون ناشی از مسمومیت با سرب و پاسخدهی آئورت جدا شده به عوامل موثر بر عروق در موش های صحرایی » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک دو مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز و مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان

پایان نامه خانم گلشن افشاری ( کارشناسی ارشد فیزیولوژی )

مجری(ان): دکتر محمد بدوی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

زمان اجرای طرح: سال 1387


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8