مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان


  آدرس: کرمان، چهار راه سمیه، روبری کلینیک فوق تخصصی بعثت، مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

  صندوق پستی: 113–76175

  تلفن: 2264196-0341                          فاکس: 2264198-0341

  نشانی اینترنتی: http://www.knrc.ac.ir

  پست الکترونیکی: info@knrc.ac.ir


  v  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-40 با عنوان « بررسی نقش سیتو کین ها در اثر محافظتی استروئید های جنسی بر روی خیز مغزی ناشی از تروما در موش های صحرایی ماده » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک دو مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز و مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

  مجری(ان): 1- دکتر محمد خاکساری حداد ( دانشگاه علوم پزشکی کرمان )

                  2- دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  زمان اجرای طرح: سال 1388


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0