مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  آدرس: کرمان، چهار راه طهماسب آباد ( سمیه )، اول بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه اول، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان

  تلفن: 2264071-0341                          فاکس: 2264097-0341

  نشانی اینترنتی: http://www.kprc.kmu.ac.ir

  پست الکترونیکی: info@kprc.ac.ir

  v  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-42 با عنوان « اثر تجویز محیطی GH بر حافظه فضایی و تقویت دراز مدت (LTP) در مدل حیوانی دمانس از نوع بیماری آلزایمر » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان و شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران

  پایان نامه آقای عبدالحسن دولاح ( دکترای فیزیولوژی )

  مجری(ان): دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  زمان اجرای طرح: سال 1388


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0