دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه


  v 
  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-32 با عنوان « بررسی و مقایسه اثر مصرف مزمن سیر بر قند، شاخص های لیپیدی خون، سرعت هدایت عصبی، حافظه اجتنابی و آستانه درد در موش های صحرایی دیابتی » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک دو مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

  مجری(ان): 1- سعید ولی پور چهارده چریک ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه )

        2- دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  زمان اجرای طرح: سال 1388


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0